60-Second Brief מבית Buzzilla

כותרת עמוד

להתעדכן בכל מה שחשוב לכם, כדי שלא תיתפסו לא מוכנים

כמנהלים בארגון, המשימה החשובה ביותר עבורכם היא לקבל בכל זמן תמונה מקיפה ואמינה ויחד עם זאת תמציתית, של המותג שלכם ברשת. לכן Buzzilla מציעה לכם את 60-Second Brief – שירות חדר בקרה ממוקד, שמתכלל את כל מה שחשוב לכם לדעת לתמונת מצב אחת קצרה, בהירה ומהירה להבנה. השירות כולל בדיקה יומית אחת של כל השיח הרלוונטי לכם, הן ברשת הגלויה והן במקורות סמויים, דוגמת קבוצות סגורות, אליהם מתאפשרת חשיפה ייעודית שאינה מתבצעת אוטומטית.

עם הקמת חדר הבקרה, יגדיר אנליסט בכיר מצוות Buzilla את הנושאים, הארגונים ודמויות המפתח עליהם יש לדווח, ואנחנו נמליץ על היקף השעות הנדרש לפני תחילת הפעילות ובד בבד נישאר גמישים לשינויים בצי"ח תוך כדי תנועה. יתרון נוסף מבחינתכם הוא שהאנליסט אינו עובד שלכם ולכן לא 'שואב' משכורת, זמן ומשאבים נוספים מהארגון. ואם תרצו תיוג סנטימנט לשיח, אין בעיה: פשוט נקציב לאנליסט שעות נוספות, כדי שתקבלו בדיוק את המידע שאתם צריכים.

עם שירות 60-Second Brief אתם מסוגלים להקשיב לשיח ברשת ולהפיק ממנו תובנות יקרות ערך בזמן אמיתי, מבלי להשקיע מאמץ, כח אדם ומשאבים מיותרים – אנחנו עושים את זה עבורכם. ההקשבה יכולה להיעשות לשיח בשפות רבות ומגוונות, והסיכומים, שיופקו בעברית או באנגלית לבחירתכם, מופצים בווטסאפ או בתפוצת מייל ישירה לבעלי התפקידים הרלוונטיים אותם הגדרתם.

להתעדכן בכל מה שחשוב לכם,
כדי שלא תיתפסו לא מוכנים

כמנהלים בארגון, המשימה החשובה ביותר עבורכם היא לקבל בכל זמן תמונה מקיפה ואמינה ויחד עם זאת תמציתית, של המותג שלכם ברשת. לכן Buzzilla מציעה לכם את 60-Second Brief – שירות חדר בקרה ממוקד, שמתכלל את כל מה שחשוב לכם לדעת לתמונת מצב אחת קצרה, בהירה ומהירה להבנה. השירות כולל בדיקה יומית אחת של כל השיח הרלוונטי לכם, הן ברשת הגלויה והן במקורות סמויים, דוגמת קבוצות סגורות, אליהם מתאפשרת חשיפה ייעודית שאינה מתבצעת אוטומטית.

עם הקמת חדר הבקרה, יגדיר אנליסט בכיר מצוות Buzilla את הנושאים, הארגונים ודמויות המפתח עליהם יש לדווח, ואנחנו נמליץ על היקף השעות הנדרש לפני תחילת הפעילות ובד בבד נישאר גמישים לשינויים בצי"ח תוך כדי תנועה. יתרון נוסף מבחינתכם הוא שהאנליסט אינו עובד שלכם ולכן לא 'שואב' משכורת, זמן ומשאבים נוספים מהארגון. ואם תרצו תיוג סנטימנט לשיח, אין בעיה: פשוט נקציב לאנליסט שעות נוספות, כדי שתקבלו בדיוק את המידע שאתם צריכים.

עם שירות 60-Second Brief אתם מסוגלים להקשיב לשיח ברשת ולהפיק ממנו תובנות יקרות ערך בזמן אמיתי, מבלי להשקיע מאמץ, כח אדם ומשאבים מיותרים – אנחנו עושים את זה עבורכם. ההקשבה יכולה להיעשות לשיח בשפות רבות ומגוונות, והסיכומים, שיופקו בעברית או באנגלית לבחירתכם, מופצים בווטסאפ או בתפוצת מייל ישירה לבעלי התפקידים הרלוונטיים אותם הגדרתם.

כותרת עמוד