מדיניות פרטיות

Buzzilla בע"מ (להלן: "Buzzilla" או "אנו") מכבדת את פרטיות המשתמשים. מדיניות הפרטיות (להלן: "המדיניות") מתארת את אוסף המידע האישי הניתן לזיהוי של Buzzilla, השימוש בו וחשיפתו (להלן: "מידע אישי"), באמצעות השירותים (להלן: "השירותים") שאנו מציעים באתר www.buzzilla.co.il. (להלן: "האתר").

הסכמה

בשימוש באתר שלנו או בשירותינו, או בהפקדת מידע אישי אצלנו באופן אחר, אתם מסכימים לכך שנוכל לאסוף, להשתמש ולחשוף מידע אישי זה בהתאם למדיניות זו, וכפי שהותר או נדרש עפ"י חוק. אם אינכם מסכימים לתנאים אלה, אל תספקו לנו כל מידע אישי, ואל תשתמשו בשירותינו. אם הנכם מסרבים להסכים או מושכים את הסכמתכם, או אם אתם בוחרים לא לספק לנו כל מידע אישי שנדרש, לא נוכל לספק לכם חלק משירותינו הניתן רק באם ניתנת לנו גישה למידע אישי מסוים.

מידע נצבר ומידע שאינו ניתן לזיהוי אישי

"מידע אישי", כפי שמונח זה בשימוש במדיניות להלן, הינו מידע המזהה באופן מפורש אדם מסוים, כמו שמו, כתובתו, מספר הטלפון שלו, או כתובת הדוא"ל שלו. מידע אישי כולל גם מידע אודות פעילויותיו של אותו אדם, כמו מידע אודות פעילותו באתר והשימוש שעשה בשירותים, ומידע דמוגרפי, כמו תאריך הלידה, מין, אזור גיאוגרפי והעדפות, כאשר מידע זה מקושר למידע אישי המזהה את אותו אדם. מידע אישי אינו כולל מידע "נצבר" או כל מידע שאינו מזהה אישית. מידע נצבר הינו מידע שאנו אוספים אודות קבוצה או קטגוריה של מוצרים, שירותים, או שימושים שאינם מזהים אישית או כאלה מהם מוסר הזיהוי האישי. אנו יכולים להשתמש ולחשוף מידע נצבר, וכל מידע שאינו מזהה אישית, למטרות שונות בהתאם לחוקים והתקנות.

איסוף מידע אישי

אם נרשמתם אצלנו כמנויים לשירותינו, אנו אוספים מידע אישי בכדי לספק שירותים אלה. אנו דורשים כי תספקו את שמכם, כתובתכם למשלוח דואר וכתובת דוא"ל. אתם נדרשים גם לבחור סיסמה, שתידרש בכדי לקבל גישה לחלקים מהאתר או לשירותים אותם אנו מספקים תמורת תשלום או מידע חיוני אחר. אלה כוללים למשל, מידע עבור חיוב ושם המעסיק שלכם, אם קיים. אנו יכולים גם לאסוף מידע אישי, כמו מידע דמוגרפי, ומידע אודות תחומי ההתעניינות שלכם והעדפותיכם, בהקשר לשימוש שאתם עושים באתר או בשירותים שלנו.

איסוף מידע פאסיבי

בביקור באתר ושימוש בשירותינו, מידע מסוים נאסף באופן אוטומטי, כמו כתובת IP, סוג הדפדפן, סוג המערכת, התוכן והדפים אליהם אתם ניגשים באתר או השירותים בהם אתם משתמשים, "ה-URL המפנה" (כלומר, הדף ממנו הגעתם לאתר), הדפים בהם השתמשתם באתר, והדפים מהם עזבתם אותו, כמו גם משך הזמן שביליתם באתר או שהשתמשתם בשירותים.

אנו אוספים מידע זה באופן פאסיבי תוך שימוש בטכנולוגיות כדוגמת רישומי יומן שרת סטנדרטיים, קוקיס, וגם clear GIFs (הידועים גם בשם "Web beacons"). בד"כ אנו אוספים מידע באופן פאסיבי לצורך ניהול, הפעלה ואספקת שירותים ותוכן שאנו תופרים עבורכם. אם אנו מקשרים או משייכים מידע כלשהו שנאסף באמצעים פאסיביים עם מידע אישי, אנו מטפלים במידע שנאסף כבמידע אישי לפי מדיניות זו. אחרת, אנו משתמשים במידע הנאסף באופן פאסיבי אך ורק באופן שאינו מזהה אישית.

בנוסף, אנא שימו לב כי צדדים שלישיים יכולים לשים קוקיס בדיסק הקשיח שלכם או להשתמש באמצעים אחרים, או לאסוף באופן פאסיבי מידע על השימוש שאתם עושים באתר או בתוכן. אין לנו גישה או שליטה על אמצעי איסוף פאסיביים אלה של צדדים שלישיים.

הדרך בה אנו משתמשים במידע אותו אנו אוספים

אנו משתמשים במידע אישי בכדי לספק ולהרחיב את השירותים המוצעים באתרנו:

א. לנפק חשבוניות, לנהל חשבונות, לאסוף ולעבד תשלומים.

ב. לספק רמזים או הדרכה בנוגע לשימוש באתרנו ובשירותים שאנו מספקים, לידע אתכם במרכיבים חדשים באתרנו ובשירותים, לספק מידע אחר שיתכן כי יעניין את המשתמשים.

ג. להתאים לכם את השירותים אותם אנו מספקים באופן אישי ולתפור את חווית השימוש באתרנו לתחומי ההתעניינות שלכם.

ד. לשלוח אליכם דוא"ל, דפי מידע אלקטרוניים, הצעות אישיות באמצעות הודעות ישירות או דרכי התקשרות אחרות לגבי השירותים שלנו, באם חתמתם על הסכמה לקבלת מידע זה או שלא הודעתם לנו על רצונכם לא לקבל מידע מעין זה.

ה. לנהל את האתר והשירותים שלנו, לנתח בעיות טכניות, לשפר תוכן ולהקצות משאבים למערכות שלנו.

ו. לחקור, לזהות ולהגן על Buzzilla ועל צדדים שלישיים כנגד טעות, רשלנות, הפרת חוזה, הונאה, גניבה או פעילויות לא חוקיות אחרות.

ז. בהקשר למכירה, מיזוג, פיצול, או ארגון מחדש של הארגון, או במקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון, במקרים אלה המידע מועבר או מופנה לצד שלישי כחלק מנכסינו.

ח. לשמור על התאמה למדיניות ולהתחייבויות החוזיות שלנו.

ט. לפי המותר בחוק או בכדי לענות על דרישות שבחוק, רגולציה או כל דרישה או תניה, או

י. לכל מטרה אחרת לה אתם מסכימים.

גילוי מידע אישי

אנו עשויים לגלות מידע אישי, מעת לעת, כדלקמן:

א. לספקי צד שלישי בכדי שיוכלו לספק עבורנו שירותים כמו שירותי עיבוד תשלומים או תחזוקת אתרי אינטרנט ואבטחת שירותים.

ב. לשרותי צד שלישי כנלווים לביצוע חלקים מסוימים באתר או בשירותים שלנו.

ג. להגן על האתר והשירותים שלנו, ועל זכויותינו לפי תנאי השירות. להגן על עצמנו כנגד חבות או בכדי למנוע פעילות שמקורה בהונאה, ובמקום בו אנו סבורים כי הדבר הכרחי בכדי שנוכל לפעול לקבלת תרופות מסוימות או בכדי להגביל נזקים שאנו עלולים לספוג.

ד. בהקשר למכירה, מיזוג, פיצול או שינוי ארגוני אחר, או במקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון, במקרים אלה המידע מועבר או מופנה לצד שלישי כחלק מנכסינו.

ה. כאשר המידע פומבי.

ו. למבטחים שלנו ורשויות הרגולציה וסוכנויות אכיפה ממשלתיות.

ז. בכדי לענות על צו זימון או צו אחר שהוצא ע"י בית משפט, אדם או גוף שאנו מאמינים בתום לב כי הינו בעל סמכות לאכוף את גילוי המידע, או בכדי לענות על הכללים של בית משפט, אדם או גוף כגון אלה בקשר לגילוי רשומות.

ח. במקרה בו אנו מאמינים בתום לב כי חוק, רגולציה, תקנה או הנחייה דורשים את גילוי המידע האישי לצד שלישי.

ט. לאדם אחד או יותר הזקוקים למידע עקב מקרה חרום המאיים על חיים, בריאות או בטחון אדם הניתן לזיהוי או קבוצה כזו.

י. כאשר אנו רואים כנחוץ לגלות מידע אישי לצורך איסוף כספים המגיעים לנו.

בחירה

אתם יכולים לבחור שלא לקבל מידע מסחרי מאיתנו בכל זמן, לפי ההוראות שניתנו בזמן ההתקשרות או ע"י שליחת דוא"ל ל: info@Buzzilla.com עם פירוט הבקשה.

גישה ושליטה על המידע האישי

באפשרותכם לבצע את המפורט להלן בכל זמן ע"י יצירת קשר עימנו באמצעות כתובת הדוא"ל המצוינת באתר האינטרנט שלנו:

א. לראות איזה מידע אישי קיים אצלנו אודותיכם, אם בכלל.

ב. לשנות/לתקן כל מידע אישי שיש לנו אודותיכם.

ג. לבקש מאיתנו למחוק מידע אישי כלשהו שיש לנו אודותיכם (יתכן עם זאת, כי יהיו מספר שירותים שלא נוכל לספק לכם בלא מידע אישי זה).

ד. להביע כל חשש שיש לכם בנוגע לשימוש שאנו עושים במידע האישי שלכם.

ניתן גם לספק לכם את היכולת לבדוק ולעדכן מידע אישי מסוים (לדוגמה, מידע בנוגע לחשבון או לחיובים) שבשירותים שלנו.

אבטחה

אנו עושים שימוש סביר באמצעי בטחון פיזיים, ניהוליים וטכניים לשמירה על שלמות ואבטחת המידע האישי. עם זאת, איננו יכולים להבטיח או לערוב לכך שמידע כלשהו שאתם נותנים לנו הינו מאובטח, ואתם עושים זאת על אחריותכם. ברגע שאנו מקבלים את המידע, אנו עושים את המאמצים הסבירים מבחינה מסחרית לאבטחת המערכות שלנו. עם זאת, שימו לב כי אין בכך מתן ערובה כי מידע זה לא יהיה נגיש, יתגלה, ישונה או ייהרס עקב פריצה למערכות ההגנה הפיזיות, הטכניות או הניהוליות שלנו.

קישורים

אתר זה מכיל קישורים לאתרי ושירותי צד שלישי. אנא שימו לב כי אין אנו אחראים לתוכן או נוהלי הפרטיות של אתרים או שירותים אלה. אנו ממליצים למשתמשינו כי ינהגו בתשומת לב בעוזבם את האתר ויקראו את הצהרות הפרטיות של כל אתר או שירות האוסף מידע הניתן לזיהוי.

שינויים במדיניות הפרטיות

מדיניות זו ניתנת לשינוי בלא הודעה מוקדמת למשתמשים. אנא בידקו שוב עמוד זה בכדי להיות מודעים לשינויים כלשהם. באופן כללי, אנו משתמשים במידע האישי שלכם רק באופן שתואר במדיניות התקפה בזמן בו קיבלנו את המידע האישי. השימוש המתמשך שלכם באתר מהווה הסכמה למדיניות זו וכל שינוי עתידי בה.

במקרה של שינויים במדיניות שיפחיתו באופן משמעותי את מגבלות השימוש שלנו במידע האישי או ביכולתנו לחשוף את המידע שסיפקתם לנו, נעשה מאמץ סביר להודיע לכם ולהבטיח את הסכמתכם לפני יישום שינויים כאלה ביחס לאותו מידע.

צרו קשר

בכל שאלה בנוגע למדיניות, יישומה, הפרתה, ו/או הנהלים הכלליים שלנו, אנא צרו קשר עימנו ב: info@Buzzilla.com